Значение на петнист

петнѝст
петнѝста, петнѝсто, мн. петнѝсти, прил. Който е на петна с различна цветова окраска. Петниста хиена.Петнист тиф. Остро заразно заболяване с червеникави обриви и трескаво състояние на болния.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".