Значение на песен

пѐсен
песента̀, мн. пѐсни, ж.
1. Словесна творба, която се пее. Български народни песни.
2. Звуците, издавани от някои насекоми и птици. Песента на славея. Песента на щурците.
3. Лирическа поетическа творба, която разкрива настроения.
4. Епическо произведение с героичен характер. Песен за Роланд.
5. Малка музикална творба. // прил. пѐсенен, пѐсенна, пѐсенно, мн. пѐсенни. Песенно творчество.Вечната/старата/същата песен. Пренебр. Нещо познато, което пак се повтаря. • Запявам друга песен. Променям поведението и думите си, държа се различно. • Изпях си песента. 1. Изживял съм вече живота си.
2. Негоден съм вече за употреба. Тази чанта си изпя вече песента.
3. Нямам вече влияние, власт. • Лебедова песен. Предсмъртна творба, последна изява.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".