Значение на перцепция

Сетивно възприятие, отражение на нещата в съзнанието чрез сетивните органи.

Значение на перцепция

Сетивно възприятие, отражение на нещата в съзнанието чрез сетивните органи.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".