Значение на перфектен

перфѐктен
перфѐктна, перфѐктно, мн. перфѐктни, прил.
1. Който се отнася до перфект.
2. Съвършен, отличен, превъзходен. Перфектно изпълнение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".