Значение на думата пдр

От английски Paintless Dent Repair - поправка на вдлъбнатини без боя. Ремонт след градушка

Употреба и правопис на пдр

Имате нужда от ПДР техник. Този детайл няма наранена боя, може да се изправи с ПДР.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".