Значение на пдр

От английски Paintless Dent Repair - поправка на вдлъбнатини без боя. Ремонт след градушка

Употреба и правопис на "пдр"

Имате нужда от ПДР техник. Този детайл няма наранена боя, може да се изправи с ПДР.