Значение на патримониум

Имущество на предприятие, разбирано като състав и функционална роля, материално въплъщение, актив Един напълно амортизиран актив не се отписва, докато не напусне патримониума на предприятието.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".