Значение на парапсихология

1.Наука изучаваща необичайните (паранормалните) явления (телекинеза, телепатия и др.), които не могат да бъдат обяснени с поднатите не природни закони. 2.Парапсихологията е феноменалност

Употреба и правопис на "парапсихология"

Парапсихологът ми помогна с психични проблеми и лоши енергии

Значение на парапсихология

1.Наука изучаваща необичайните (паранормалните) явления (телекинеза, телепатия и др.), които не могат да бъдат обяснени с поднатите не природни закони. 2.Парапсихологията е феноменалност

Употреба и правопис на "парапсихология"

Парапсихологът ми помогна с психични проблеми и лоши енергии