Значение на паневритмия

Паневритмията е система от гимнастически упражнения, изпълнявани на музика и съчетаващи движение, слово, музика, мисъл и влияние на естествената природна среда. Често е наричана танц, защото наподобява такъв, но по-коректно е да се определи като музикални гимнастически упражнения и така е наречена от автора си. Паневритмията е дадена от Учителя Беинсá Дунó - Петър Дънов, открил Школата на Бялото братство в България и определян като водач на духовното движение Бяло братство.

Значение на паневритмия

Паневритмията е система от гимнастически упражнения, изпълнявани на музика и съчетаващи движение, слово, музика, мисъл и влияние на естествената природна среда. Често е наричана танц, защото наподобява такъв, но по-коректно е да се определи като музикални гимнастически упражнения и така е наречена от автора си. Паневритмията е дадена от Учителя Беинсá Дунó - Петър Дънов, открил Школата на Бялото братство в България и определян като водач на духовното движение Бяло братство.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".