Значение на пангу

Първият човек според китайската митология. Възниква в хаоса, който прилича на яйце. След разделянето на светлите и тъмните частици в него се оформят небе и земя, между които расте Пангу. Според по-късни версии Пангу дава началото на света: дъхът му става вятър и облаци, очите - слънце и луна, тялото - почва, и т.н. Смята се, че този мит води началото си от южните некитайски народности.