Значение на палачор

нескопосник, който прави нещата през пръсти

Употреба и правопис на палачор

Всичко е залепено накриво, палачорска работа!

Значение на палачор

нескопосник, който прави нещата през пръсти

Употреба и правопис на палачор

Всичко е залепено накриво, палачорска работа!

Значение на палачор

1. Мърляч, нечист човек. 2. Човек, който не чисти на работното си място, който не подрежда и не привежда нещата в ред. в Най-общ смисъл точа е човек,който не пази свои и поверени нему вещи ,разпилян,не си чисти жилището.мизерник

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".