Значение на отсявам

отся̀вам
отся̀ваш, несв. и отсѐя, св.
1. Какво. Отделям чрез сеене необходимото количество. Отсей малко брашно за тортата.
2. Прен. Какво/кого. Подбирам, преценявам внимателно. Трябва да отсеем най-добрите ученици за участие в олимпиадата по математика.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".