Значение на отсам

отса̀м
нареч.
1. От тази страна. Мини отсам.
2. От по-близката страна. • Отсам-оттатък. От всички страни. предлог. За изразяване на местоположение от страната на говорещия. Къщата му е отсам реката.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".