Значение на отработвам

отрабо̀твам
отрабо̀тваш несв. и отрабо̀тя, св.
1. Какво. Възмездявам с труд нещо. Отработвам заем. Отработвам извънреден почивен ден.
2. Какво. Упражнявам се в нещо, усвоявам. Отработихме няколко голови положения.отработвам си/отработя си. Работя в голяма степен, много.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".