Значение на отпочвам

Интересен вариант на глагола "започвам". Ползвана в народното събрание на РБългария. Съответно веднага да се отпочнат процедури, да се види дали не може при сегашните възможности...

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".