Значение на отпочвам

Интересен вариант на глагола "започвам". Ползвана в народното събрание на РБългария. Съответно веднага да се отпочнат процедури, да се види дали не може при сегашните възможности...

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".