Значение на отлежавам

отлежа̀вам
отлежа̀ваш, несв. и отлежа̀, св. За вино и др. продукти – престоявам до придобиване на необходимите качества. Виното отлежава в дълбоки изби.отлежавам си/отлежа си. Лежа до пълно насищане, колкото искам.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".