Значение на отбой

отбо̀й
отбо̀ят, отбо̀я, само ед., м. Сигнал за край на действие. Сигнал отбой след тревога.Бия отбой. 1. Давам сигнал за край на някакво действие.
2. Прен. Отказвам се от предишното си мнение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".