Значение на основавам

основа̀вам
основа̀ваш, несв. и основа̀, св.; какво. Поставям началото на нещо; устройвам, създавам. Основавам партия.основавам се/основа се. Опирам се на нещо, за да докажа твърдението си.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".