Значение на опростя

опростя̀
опростѝш, мин. св. опростѝх, мин. прич. опростѝл, св.вж. опростявам 2 . опростѝш, мин. св. опростѝх, мин. прич. опростѝл, св.вж. опрощавам.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".