Значение на омбудсман

Европейският омбудсман е посредник между гражданите и органите на ЕС. Ролята му е да получава и разглежда жалби от граждани, предприятия и организации от ЕС, както и от всяко лице, пребиваващо или имащо регистриран офис в страната. Омбудсманът се избира от Европейският Парламент в срок от 5 г., който може да бъде подновен и съответсва на мандата на Парламента. Той изпълнява функциите си абсолютно независимо и непредубедено, не изисква и не приема инструкции от никое правителство или организация.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".