Значение на озаптявам

Да успокоя някого, да го накарам да се върне в нормалното състояние, от което е излязъл в следствие на афектация, да го накарам да не буйства, да се съгласи с нещо, да го усмиря. Не можа ли да го озаптиш? С едно дърпане на юздата го озапти.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".