Значение на обозрим

Който може да се обхване с поглед, да се огледа. Медийният свят става все по-цялостен и трудно обозрим

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".