Значение на нов

нов
но̀ва, но̀во, мн. но̀ви, прил.
1. Който е от неотдавна. Нова къща. Нова чанта.
2. Следващ друг обект от същия вид, пореден. Ново писмо. Нов ученик.
3. Който се отнася към настоящето. Нова литература.
4. Неизвестен, непознат. Ще посети нови градове и ще се срещне с нови хора.Нова година. Първият ден на годината (1 януари). • Новия свят. Америка.Ново двайсет. Разг. Възклицание за изразяване на силна изненада.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".