Значение на нетърпим

нетърпѝм
нетърпѝма, нетърпѝмо, мн. нетърпѝми, прил. Който не може да бъде търпян; непоносим. Нетърпим човек. Нетърпима болка. // същ. нетърпѝмост, нетърпимостта̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".