Значение на несъразмерен

несъразмѐрен
несъразмѐрна, несъразмѐрно, мн. несъразмѐрни, прил. Който не е съразмерен. // същ. несъразмѐрност, несъразмерността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".