Значение на непротивоконституциоснователствувайте

Заповед да не се нарушава конституцията. Не непротивоконстуционствувателствувайте, за да не съжалявате по- късно!

Значение на непротивоконституциоснователствувайте

Не извършвайте действия против конституцията.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".