Значение на непринуден

неприну̀ден
неприну̀дена, неприну̀дено, мн. неприну̀дени, прил. Който не съдържа или не изразява принуда, усилие; свободен, естествен. Непринудена усмивка. Непринудено поведение. // същ. неприну̀деност, непринудеността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".