Значение на неорганичен

неорганѝчен
неорганѝчна, неорганѝчно, мн. неорганѝчни, прил.
1. Който не включва живи организми; нежив. Неорганична природа.
2. Който се отнася до неживата природа, нейния състав, произход и промени. Неорганична химия. Неорганични съединения.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".