Значение на неопровержим

неопровержѝм
неопровержѝма, неопровержѝмо, мн. неопровержѝми, прил. Който не може да се опровергае; необорим, напълно убедителен. Неопровержимо доказателство. // същ. неопровержѝмост, неопровержимостта̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".