Значение на немирствам

(гл.) лудея, вилнея, непокорствам, буйствувам, не слушам, непослушен съм Синът ви немирства, цял ден.

Значение на немирствам

(гл.) лудея, вилнея, непокорствам, буйствувам, не слушам, непослушен съм Синът ви немирства, цял ден.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".