Значение на неизмерим

неизмерѝм
неизмерѝма, неизмерѝмо, мн. неизмерѝми, прил.
1. Който не може да се измери. Неизмерима величина.
2. Много голям, огромен. Неизмерима нежност. // същ. неизмерѝмост, неизмеримостта̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".