Значение на незаслужен

незаслу̀жен
незаслу̀жена, незаслу̀жено, мн. незаслу̀жени, прил.
1. Който е получен без заслуги. Незаслужена награда.
2. Който е получен без вина. Незаслужена обида.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".