Значение на нежелателен

нежела̀телен
нежела̀телна, нежела̀телно, мн. нежела̀телни, прил.
1. За който няма основания да бъде желан; неподходящ. Нежелателни разходи.
2. Неприятен, вреден. Нежелателни последствия.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".