Значение на невнимание

невнима̀ние
ср., само ед.
1. Разсеяност, липса на внимание. Грешка по невнимание.
2. Липса на уважение към някого; пренебрежение, неучтивост.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".