Значение на нгаук-хоанг

Върховно божество на виетците. Демиург, създал всичко живо, включително човека, сътворил за хората ориза, памука; божество на дома - ежегодно събира домашните духове на огнището, за да узнае за поведението на хората през годината.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".