Значение на начин

на̀чин
мн. на̀чини, (два) на̀чина, м. Подход за извършване на някаква дейност; похват, способ. Тази задача може да се реши по два начина.По такъв начин. Така. • По никакъв начин. Никак. • По втория начин. Не по общоприетия ред, а с връзки и ходатайства.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".