Значение на начертавам

начерта̀вам
начерта̀ваш, несв. и начерта̀я, св.; какво.
1. Чертая нещо докрай, до завършен вид. Начертах два триъгълника.
2. Чертая, колкото е необходимо, в достатъчно количество, много. Начертах цялата дъска.
3. Прен. Определям, посочвам. Той начерта пътя за по-нататъшното развитие на фирмата.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".