Значение на научнопопулярен

нау̀чнопопуля̀рен
нау̀чнопопуля̀рна, нау̀чнопопуля̀рно, мн. нау̀чнопопуля̀рни, прил. Който се отнася до популярна наука и е достъпен за по-голям брой хора, които не са специалисти. Научнопопулярно списание.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".