Значение на настървявам

настървя̀вам
настървя̀ваш, несв. и настървя̀, св.; какво/кого. Приучавам към стриктно изпълнение на нещо; ожесточавам. Настървиха кучето да следва нарушителя.настървявам се/настървя се. Озлобявам се. Вълкът се настърви, като усети мириса на кръв.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".