Значение на насреща

насрѐща
нареч.
1. В срещуположната страна или посока. Стоеше насреща ми усмихната.
2. Против. Ще излязат насреща му заедно.Аз съм насреща. Разг. Аз ще помагам или отговарям.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".