Значение на наслойка

насло̀йка
мн. насло̀йки, ж.
1. Нещо наслоено, напластено.
2. Следи от чужди или различни по време черти, особености в съзнанието, бита или културата на един народ.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".