Значение на нарцисизъм

Терминът нарцисизъм означава любов към себе си и се свързва с ред характерови черти засягащи собственото възхищение, егоцентричността и егоизма.