Значение на напръстник

на̀пръстник
мн. на̀пръстници, (два) на̀пръстника, м.
1. Металическо или пластмасово приспособление с форма на шапка, което се поставя върху пръст, за да се натиска с него иглата при шиене.
2. Вид тревисто растение с мъхнати цветове.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".