Значение на намятам

намя̀там
намя̀таш, несв. и намѐтна, св.
1. Кого/какво, с какво. Мятам отгоре върху някого или нещо, загръщам, без да обличам. Наметнах го с палтото си.
2. Добавям нова бримка (при плетене). – намятам се/наметна се. 1. Мятам върху себе си, без да се обличам. Наметнах се с жилетката.
2. Само мн. Мятаме се много хора заедно или едновременно.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".