Значение на мъчител

мъчѝтел
мъчѝтелят, мъчѝтеля, мн. мъчѝтели, м. Човек, който подлага на мъчения други; изтезател. // прил. мъчѝтелски, мъчѝтелска, мъчѝтелско, мн. мъчѝтелски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".