Значение на морно

Мо̀рна, мо̀рно, мн. мо̀рни, прил. Който се чувства отпаднал след работа; уморен.

Употреба и правопис на "морно"

Майката на Петьо се върна от работа много морна.

Значение на морно

Мо̀рна, мо̀рно, мн. мо̀рни, прил. Който се чувства отпаднал след работа; уморен.

Употреба и правопис на "морно"

Майката на Петьо се върна от работа много морна.

Значение на морно

Мо̀рна, мо̀рно, мн. мо̀рни, прил. Който се чувства отпаднал след работа; уморен.

Употреба и правопис на "морно"

Майката на Петьо се върна от работа много морна.