Значение на мормони

(рел.) Последователи на религиозно протестантско течение “Църква на светците от последния ден”, основана през 19830 г. от Дж. Смит, който твърдял че е намерил и превел “Книгата на Мормон”, разказваща за заселването на Америка от преселници от Азия; първоначално проповядват полигамията (многоженство), от която по-късно (1890) се отказват под натиск на държавата.

Значение на мормони

(рел.) Последователи на религиозно протестантско течение “Църква на светците от последния ден”, основана през 19830 г. от Дж. Смит, който твърдял че е намерил и превел “Книгата на Мормон”, разказваща за заселването на Америка от преселници от Азия; първоначално проповядват полигамията (многоженство), от която по-късно (1890) се отказват под натиск на държавата.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".