Значение на морализатор

морализа̀тор
мн. морализа̀тори, м.
1. Лице, което проповядва строг морал, поучава и въздейства.
2. Прен. Ирон. Лице, което постоянно разсъждава върху морални въпроси и досажда с морални проповеди. // прил. морализа̀торски, морализа̀торска, морализа̀торско, мн. морализа̀торски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".