Значение на мониторинг

Мониторинг представлява наблюдение, анализ и оценка на дадено явление, събитие и т.н Природозащитници ще извършат мониторинг на обикновените видове птици.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".