Значение на моканин

примитивен,нечувствителен,неспособен да изпитва възвишени емоции

Употреба и правопис на моканин

Той е такъв моканин

Значение на моканин

влашки пастир, овчар

Употреба и правопис на моканин

Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда.

Значение на моканин

примитивен,нечувствителен,неспособен да изпитва възвишени емоции

Употреба и правопис на моканин

Той е такъв моканин

Значение на моканин

влашки пастир, овчар

Употреба и правопис на моканин

Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".